Tuesday, 18 September 2012

Slavic Plate - workshop/activity for children

For summer past months I was cooperating with children (my project cooperative extention ;-)) and produced quite an amount of wooly plaits. Three of the events were funded by TAK and their project
MIKROWSPARCIE.
in the indefinite meanwhile I try to expand on the subject in English, by then exuse the only Polish version ;-)
Projekt „Słowiański Warkocz’ łączył wątki baśniowe, powrót do ‘korzeni’ oraz wpisywał się w ruch ekologiczny.

Głównym tematem realizacji był WARKOCZ (oraz czynność plecenia, wyplatania), który jest motywem tradycji europejskiej, kultury ludowej i słowiańskiej. Jako istotny element tożsamości społecznej i kulturowej, motyw warkocza przewijał  się przez wszystkie działania projektu.

Projekt był podzielony na 3 akcje w różnych lokalizacjach: 
Muzeum Etnograficzne:
14.07.2012 odbył się  festyn rodzinny – miały miejsce różnorodne działania kojarzące się z pleceniem i wyplataniem: warsztaty plecenia warkoczy z wełny owczej, pokaz wykonywania koronek (Klub Supełek), pokaz kręcenia powrozów, tańce-przeplatańce, wspólne wyplatanie wianków, zabawek i ozdób z materiału roślinnego, sznurka i papieru. 

Święto ulicy Szewskiej:
11.08.2012 podczas Święta Ulicy Szewskiej prowadziłam działania z dziećmi:  wyplatanie warkoczy z wełny owczej (przepaska na włosy, doczepione 2 warkocze z przędzy, które dzieci mogą zabrać ze sobą).

Piernikowe Miasteczko/ul. Podmurna
01.09.2012 - podczas Święta Ulicy Podmurnej, którego założeniem było łączenie elementów kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, przy czynnym uczestnictwie publiczności oraz zaproszonych gości z lokalnego świata kultury, nauki, polityki oraz propagowanie rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu, odbyły się warsztaty dla dzieci: dzieci pomagały przy wyplataniu warkoczy z przędzy owczej (przepaska na włosy, doczepione 2 warkocze z przędzy, które dzieci mogą zabrać ze sobą). 

Cała realizacja czerpała z dziedzictwa kulturowego (baśnie, sztuka ludowa) oraz zagadnień ekologii.
Projekt wpisywał się również w obchody Roku Korczaka 2012 oraz Rok Praw Dziecka 2012 ogłoszony przez województwo kujawsko-pomorskie. Dodatkowo poprzez aktywności pro-rodzinne i integrację miedzy-pokoleniową  propagował Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 2012.No comments:

Post a Comment