Monday, 15 August 2011

Agrykola/Warsaw 29.05.2011

Artistic workshop/interaction with children during the Children's Day Fest in Agrykola Park in Warsaw.
Together with children we were making plaits for them from natural wool and plastic band.

Akcja artystyczna - happening na Agrykoli 29.05.2011 (festyn z okazji Dnia Dziecka)

Podczas imprezy: dorabiam/doplatam warkocze do ramy obrazu, tworząc kontynuację przedstawienia z obrazu (‘uwalniam’ bohaterkę ze schematycznego/narzuconego jej wizerunku)

Działanie z dziećmi: dzieci pomagają przy wyplataniu warkoczy do obrazu/ramy i robią na miejscu warkocze dla siebie (przepaska na włosy, doczepione 2 warkocze z wełny naturalnej).


No comments:

Post a Comment